Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống [Năm 2023]

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là một loại hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó bên cung cấp (Bên A) cam kết cung cấp cho bên nhận cung cấp (Bên B) một lượng thực phẩm tươi sống nhất định, với chất lượng và giá cả thỏa thuận, còn bên nhận cung cấp cam kết thanh toán cho bên cung cấp theo thỏa thuận. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống
Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

1. Khái niệm hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, trong đó:

 • Bên bán (nhà cung cấp): Cam kết cung cấp thực phẩm tươi sống theo số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả và thời gian đã thỏa thuận.
 • Bên mua (khách hàng): Cam kết thanh toán cho bên bán đúng thời hạn và theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận.

2. Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …

Chúng tôi gồm:

Bên A:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Fax: …
 • Email: …

Bên B:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Fax: …
 • Email: …

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B các sản phẩm thực phẩm tươi sống theo danh mục sau:

 • Loại sản phẩm: …
 • Số lượng: …
 • Giá cả: …
 • Thời hạn cung cấp: …

Điều 2. Chất lượng sản phẩm

Sản phẩm thực phẩm tươi sống do Bên A cung cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sau:

 • Đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Đạt các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy định của Bên B.

Điều 3. Giá cả và thanh toán

Giá cả các sản phẩm thực phẩm tươi sống được quy định tại Điều 1 của hợp đồng này.

Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận của hai bên.

Điều 4. Giao hàng và nghiệm thu

Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

Bên B có trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm thực phẩm tươi sống trước khi thanh toán cho Bên A.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên

 • Bên A có trách nhiệm cung cấp sản phẩm thực phẩm tươi sống đúng chất lượng, số lượng, thời hạn đã thỏa thuận.
 • Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của hợp đồng.

Điều 6. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng, các bên không phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung hợp đồng và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý:

 • Khi lập hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống, các bên cần lưu ý các nội dung sau:
  • Danh mục sản phẩm thực phẩm tươi sống cần được quy định cụ thể, bao gồm loại sản phẩm, số lượng, giá cả, thời hạn cung cấp.
  • Chất lượng sản phẩm thực phẩm tươi sống cần được quy định rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng, vệ sinh theo quy định của pháp luật.
  • Giá cả và thanh toán cần được quy định cụ thể, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.
  • Giao hàng và nghiệm thu cần được quy định rõ ràng, đảm bảo việc giao hàng đúng chất lượng, số lượng và thời hạn đã thỏa thuận.
  • Trách nhiệm của các bên cần được quy định cụ thể, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.
  • Giải quyết tranh chấp cần được quy định cụ thể, đảm bảo quyền lợi của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
 • Các bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác phù hợp với nhu cầu và thực tế của mình.

3. Nội dung của hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng.
 • Loại thực phẩm tươi sống được cung cấp.
 • Số lượng, chất lượng thực phẩm tươi sống được cung cấp.
 • Giá cả thực phẩm tươi sống.
 • Thời gian, địa điểm giao nhận thực phẩm tươi sống.
 • Trách nhiệm của các bên.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mình.

4. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống
Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống

Khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Căn cứ pháp lý: Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống phải được lập theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật liên quan.

 • Nội dung hợp đồng: Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống cần có đầy đủ các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email của hai bên.
  • Loại thực phẩm tươi sống cung cấp.
  • Số lượng, chất lượng, giá cả thực phẩm tươi sống.
  • Phương thức thanh toán.
  • Thời gian giao hàng.
  • Trách nhiệm của hai bên.
  • Giải quyết tranh chấp.
 • Giá cả thực phẩm tươi sống: Giá cả thực phẩm tươi sống là một trong những nội dung quan trọng nhất của hợp đồng. Giá cả phải được xác định rõ ràng, cụ thể, phù hợp với thị trường.

 • Chất lượng thực phẩm tươi sống: Chất lượng thực phẩm tươi sống phải được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

 • Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng phải được xác định rõ ràng, cụ thể, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bên mua.

 • Trách nhiệm của hai bên: Hai bên cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc cung cấp và mua thực phẩm tươi sống.

 • Giải quyết tranh chấp: Khi xảy ra tranh chấp, hai bên cần giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên.

Ngoài ra, cần lưu ý một số vấn đề sau khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống:

 • Kiểm tra kỹ thông tin của bên cung cấp: Cần kiểm tra kỹ thông tin của bên cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, giấy phép kinh doanh,…
 • Tìm hiểu kỹ về sản phẩm: Cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm thực phẩm tươi sống mà mình cần mua, bao gồm loại sản phẩm, số lượng, chất lượng, giá cả,…
 • Làm việc trực tiếp với bên cung cấp: Nên làm việc trực tiếp với bên cung cấp để trao đổi, thảo luận về các nội dung của hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của mình.

Việc ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống đúng quy định sẽ giúp đảm bảo quyền và lợi ích của hai bên, hạn chế những rủi ro phát sinh.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống bao gồm những điều khoản chính nào?

Trả lời: Hợp đồng này thường bao gồm thông tin về các loại thực phẩm, số lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao hàng, và các cam kết về an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để xác định chất lượng thực phẩm trong hợp đồng cung cấp?

Trả lời: Hợp đồng thường xác định các tiêu chuẩn chất lượng, mô tả cụ thể về kích thước, trọng lượng, và các yếu tố khác để đảm bảo thực phẩm đáp ứng yêu cầu.

Câu hỏi 3: Hợp đồng cung cấp có quy định về vấn đề phát sinh và giải quyết tranh chấp không?

Trả lời: Thường, hợp đồng sẽ chứa điều khoản về cách giải quyết tranh chấp, bao gồm quy trình đàm phán, trọng tâm trọng tài hoặc các biện pháp pháp lý khác.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để quản lý rủi ro liên quan đến việc cung cấp thực phẩm tươi sống?

Trả lời: Hợp đồng thường xác định rủi ro và trách nhiệm của cả hai bên, bao gồm các biện pháp đối phó với việc thất thoát, hỏng hóc hoặc những vấn đề khác gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Câu hỏi 5: Có những điều kiện giao hàng cụ thể nào được quy định trong hợp đồng?

Trả lời: Hợp đồng thường xác định các điều kiện vận chuyển, thời gian giao hàng, và quy trình kiểm tra thực phẩm khi nhận hàng để đảm bảo chất lượng.

Câu hỏi 6: Làm thế nào để hợp đồng bảo vệ cả hai bên trong trường hợp không thể thực hiện đúng cam kết?

Trả lời: Hợp đồng thường có các điều khoản về mức độ thiệt hại, phạt và các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong trường hợp một trong hai bên không thể thực hiện cam kết của mình.

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là một văn bản pháp lý quan trọng, giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Do đó, các bên cần đọc kỹ và hiểu rõ các nội dung của hợp đồng trước khi ký kết. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790