ISO 39001 là gì? – Quản lý an toàn giao thông đường bộ

ISO 39001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn giao thông đường bộ, mang đến các hướng dẫn và yêu cầu cụ thể để tổ chức hiện đại hóa và nâng cao hệ thống an toàn trong lưu thông đường bộ. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này không chỉ giúp giảm tai nạn giao thông mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và kinh tế. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của ISO 39001 trong việc đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông và xây dựng một môi trường di chuyển hiệu quả và an toàn.

ISO 39001 là gì - Quản lý an toàn giao thông đường bộ
ISO 39001 là gì – Quản lý an toàn giao thông đường bộ

1. ISO 39001 là gì?

ISO 39001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTSMS). Nó được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2012. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, ngành nghề hoặc vị trí địa lý, có liên quan đến an toàn giao thông đường bộ.

Mục tiêu của ISO 39001 là giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ và cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để:

 • Xác định và đánh giá rủi ro tai nạn giao thông đường bộ
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro
 • Thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát này
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống RTSMS

Các lợi ích của việc áp dụng ISO 39001 bao gồm:

 • Giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ
 • Cải thiện an toàn giao thông đường bộ
 • Giảm chi phí liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ
 • Tăng cường lòng tin của các bên liên quan
 • Tạo lợi thế cạnh tranh

Các tổ chức có thể chứng nhận hệ thống RTSMS của họ theo ISO 39001 thông qua một tổ chức chứng nhận được công nhận. Chứng nhận ISO 39001 cho thấy rằng một tổ chức đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và có một hệ thống RTSMS hiệu quả.

2. Quy định về ISO 39001 -Quản lý an toàn giao thông đường bộ

Tiêu chuẩn ISO 39001:2012 về quản lý an toàn giao thông đường bộ là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (SMS).

Mục tiêu của ISO 39001 là giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ, bảo vệ người tham gia giao thông và tài sản. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại tổ chức, bao gồm tổ chức vận tải, tổ chức sản xuất, tổ chức dịch vụ, tổ chức hành chính,…

Cấu trúc của ISO 39001 bao gồm 10 điều khoản:

 1. Phạm vi
 2. Phạm vi áp dụng
 3. Tài liệu tham khảo
 4. Thuật ngữ và định nghĩa
 5. Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ
 6. Lãnh đạo
 7. Kiến thức, nhận thức và đào tạo
 8. Kế hoạch hóa
 9. Hoạt động
 10. Đánh giá kết quả
 11. Cải tiến

Các yêu cầu của ISO 39001 bao gồm các yêu cầu sau:

 • Lãnh đạo: Lãnh đạo của tổ chức phải cam kết và hỗ trợ việc thực hiện SMS.
 • Kiến thức, nhận thức và đào tạo: Tổ chức phải đảm bảo rằng nhân viên của mình có kiến thức, nhận thức và đào tạo cần thiết về an toàn giao thông đường bộ.
 • Kế hoạch hóa: Tổ chức phải lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ.
 • Hoạt động: Tổ chức phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ.
 • Đánh giá kết quả: Tổ chức phải đánh giá kết quả của SMS.
 • Cải tiến: Tổ chức phải cải tiến SMS liên tục.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 39001 bao gồm các lợi ích sau:

 • Giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đường bộ
 • Bảo vệ người tham gia giao thông và tài sản
 • Tăng cường uy tín và thương hiệu cho tổ chức
 • Tăng cơ hội tiếp cận thị trường

3. Thủ tục cấp chứng nhận ISO 39001

 1. Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận là một tổ chức độc lập đánh giá tính phù hợp của hệ thống RTSMS của một tổ chức với các yêu cầu của ISO 39001. Có nhiều tổ chức chứng nhận ISO 39001 được công nhận trên thế giới. Doanh nghiệp nên lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của mình.
 2. Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp cần gửi đơn đăng ký chứng nhận ISO 39001 đến tổ chức chứng nhận đã lựa chọn. Đơn đăng ký cần bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp, hệ thống RTSMS của doanh nghiệp và yêu cầu chứng nhận.
 3. Khảo sát ban đầu: Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện khảo sát ban đầu để đánh giá sơ bộ hệ thống RTSMS của doanh nghiệp. Khảo sát ban đầu giúp tổ chức chứng nhận xác định các lĩnh vực cần cải thiện trước khi tiến hành đánh giá chứng nhận chính thức.
 4. Thực hiện các cải thiện cần thiết: Doanh nghiệp cần thực hiện các cải thiện cần thiết đối với hệ thống RTSMS của mình dựa trên kết quả của khảo sát ban đầu. Các cải thiện này có thể bao gồm việc cập nhật chính sách và mục tiêu an toàn giao thông đường bộ, cải thiện quy trình quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên về an toàn giao thông đường bộ, v.v.
 5. Đánh giá chứng nhận chính thức: Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận chính thức để xác định xem hệ thống RTSMS của doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu của ISO 39001 hay không. Đánh giá chứng nhận chính thức bao gồm đánh giá tài liệu, đánh giá thực tế và đánh giá cuộc họp.
 6. Cấp chứng nhận: Nếu hệ thống RTSMS của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của ISO 39001, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 39001 cho doanh nghiệp. Chứng chỉ chứng nhận có giá trị trong vòng ba năm.

ISO 39001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn giao thông đường bộ, được phát triển để hỗ trợ tổ chức hiện đại trong việc giảm thiểu rủi ro và tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn này không chỉ đề cập đến việc thiết lập các hệ thống quản lý chất lượng mà còn tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Thông qua việc áp dụng ISO 39001, các tổ chức có thể cải thiện hiệu suất của mình trong việc quản lý an toàn giao thông, đồng thời giúp tạo ra môi trường đường sá an toàn hơn cho cộng đồng và xã hội.

 Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790