ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay? [2024]

Tiêu chuẩn ISO đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Chúng ta thường nghe đến “ISO” trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ sản phẩm mà chúng ta mua sắm hàng ngày đến quy trình sản xuất và dịch vụ mà chúng ta sử dụng. Nhưng ISO là gì thực sự? Và có những tiêu chuẩn ISO nào mà bạn cần biết? Trong bài viết này  VSATTP sẽ hướng dẫn cho bạn tổng quan về ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay?

ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay? [2023]
ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay?

1. ISO là gì?

ISO là viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, hoặc trong tiếng Anh International Organization for Standardization. ISO là một tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Thụy Sĩ, được thành lập để phát triển và công bố các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các tiêu chuẩn ISO được tạo ra để đảm bảo sự đồng nhất và chất lượng trong các sản phẩm, dịch vụ, và quy trình công việc trên khắp thế giới. Điều này giúp tăng cường sự hiểu biết, hỗ trợ thương mại quốc tế, và đảm bảo an toàn, hiệu quả, và sự bền vững trong các hoạt động khác nhau.

2. ISO dùng để làm gì?

ISO được sử dụng để đạt được mục tiêu và lợi ích sau:

– Tạo sự đồng nhất: ISO cung cấp các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sự đồng nhất trong cách sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau.

– Tăng cường thương mại: ISO giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế. Các tiêu chuẩn quốc tế giúp loại bỏ các rào cản kỹ thuật và hạn chế thương mại, cho phép các công ty tham gia vào thị trường quốc tế một cách dễ dàng hơn.

– Đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng: ISO đặt ra các tiêu chuẩn cho sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo rằng chúng an toàn cho sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

– Cải thiện hiệu suất và hiệu quả: ISO khuyến khích việc áp dụng các quy trình tốt nhất và thực hiện các cải tiến liên tục trong sản xuất và quản lý dự án.

– Bảo vệ môi trường: ISO cung cấp các tiêu chuẩn về quản lý môi trường, giúp công ty tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tự nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Tạo điều kiện cho sự bền vững: ISO đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất và kinh doanh là bền vững, không gây hại cho môi trường và xã hội.

3. Tiêu chuẩn ISO là gì?

Tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization) là một bộ quy tắc và hướng dẫn được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) để đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động đáp ứng các yêu cầu cụ thể về chất lượng, an toàn và hiệu quả. ISO có nhiều loại tiêu chuẩn dành cho các lĩnh vực khác nhau, từ quản lý chất lượng đến quản lý môi trường và nhiều lĩnh vực khác.

Mỗi tiêu chuẩn ISO chứa một tập hợp các quy tắc, hướng dẫn và tiêu chí về cách một sản phẩm hoặc dịch vụ nên được sản xuất, kiểm tra và quản lý. Các tiêu chuẩn này được xác định bởi một quá trình lập luận và thỏa thuận toàn cầu, được tham gia bởi nhiều quốc gia và các bên liên quan.

Tiêu chuẩn ISO giúp đảm bảo sự đồng nhất, an toàn, và chất lượng trong các lĩnh vực khác nhau, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn ISO cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải tiến liên tục và sự phát triển bền vững.

4. Chứng nhận ISO là gì?

Chứng nhận ISO, hay còn gọi là giấy chứng nhận ISO, là một tài liệu do tổ chức hoặc cơ quan chứng nhận độc lập cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cơ sở sau khi chúng đã tuân thủ các tiêu chuẩn ISO cụ thể. Chứng nhận này chứng minh rằng tổ chức đó đã thiết lập, triển khai, và duy trì hệ thống quản lý đáp ứng một tiêu chuẩn cụ thể.

Chứng nhận ISO thường bao gồm việc xác minh và kiểm tra bởi một tổ chức độc lập hoặc cơ quan chứng nhận có uy tín. Các tiêu chuẩn ISO phổ biến bao gồm ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 27001 (quản lý bảo mật thông tin), và nhiều tiêu chuẩn khác. Chứng nhận ISO giúp tổ chức chứng minh sự cam kết của họ đối với chất lượng, an toàn, môi trường, hoặc các khía cạnh quản lý khác mà tiêu chuẩn đó đề cập.

Có thể coi chứng nhận ISO là một dấu ấn uy tín giúp cung cấp thêm niềm tin cho khách hàng, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng rằng tổ chức đó tuân thủ các tiêu chuẩn và tiêu chí chất lượng quốc tế. Nó cũng có thể giúp tổ chức nâng cao hiệu suất và tạo lợi thế cạnh tranh.

>>>>>>Xem thêm: So sánh tiêu chuẩn ISO 9001 và 14001 hiện nay

5. Các tiêu chuẩn ISO phổ biến hiện nay

ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay? [2023]
ISO Là Gì? Tiêu Chuẩn ISO Nào Phổ Biến Hiện Nay?

5.1. Tiêu chuẩn ISO 9000

Tiêu chuẩn ISO 9000 là một hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc Tế (ISO), nhằm xác định các nguyên tắc và hướng dẫn cho quản lý chất lượng trong các tổ chức và doanh nghiệp. ISO 9000 không phải là một tiêu chuẩn riêng lẻ, mà là một hệ thống gồm nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhằm giúp tổ chức xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm nhiều tài liệu, trong đó có tiêu chuẩn cơ bản như ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, và nhiều tiêu chuẩn khác. ISO 9000:2015 đặt ra các khái niệm và nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản. ISO 9001:2015 xác định các yêu cầu cụ thể để xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức.

Tổng quan về ISO 9000 giúp tổ chức hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để cải thiện hiệu suất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thực thi quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh của họ.

5.2. Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một phần trong hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000. ISO 9001 là tiêu chuẩn cụ thể về quản lý chất lượng và cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể để xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả trong tổ chức và doanh nghiệp. Nó đã được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc Tế (ISO) và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 9001 tập trung vào việc quản lý các quy trình và hoạt động của tổ chức để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như sự hài lòng của khách hàng. Nó bao gồm các yêu cầu về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý tài liệu, quản lý quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, kiểm tra và đánh giá hiệu suất, và cải thiện liên tục.

ISO 9001 được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại tổ chức và ngành công nghiệp khác nhau, từ sản xuất, dịch vụ, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Các tổ chức và doanh nghiệp thường đầu tư vào việc tuân thủ ISO 9001 để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sự tin tưởng của khách hàng và cải thiện hiệu suất tổ chức.

>>>>>>>Xem thêm: ISO 9001

5.3. Tiêu chuẩn 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quản lý môi trường thuộc hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000. ISO 14001 tập trung vào quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó đã được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc Tế (ISO) và là một phần của nhóm tiêu chuẩn được sử dụng để hỗ trợ tổ chức trong việc quản lý tác động của họ đối với môi trường.

ISO 14001 cung cấp một khuôn khổ cho việc phát triển hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, đảm bảo rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các cam kết về bảo vệ môi trường. Nó bao gồm việc đánh giá tác động môi trường của các hoạt động tổ chức, thiết lập mục tiêu và các biện pháp để giảm thiểu tác động này, theo dõi và đo lường hiệu suất môi trường, và thực hiện cải tiến liên tục.

Tiêu chuẩn ISO 14001 không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức thương mại mà còn cho các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, và bất kỳ tổ chức nào quan tâm đến việc quản lý tác động của họ đối với môi trường. Nó đã trở thành một công cụ hữu ích để bảo vệ môi trường, cải thiện hình ảnh của tổ chức và duy trì tuân thủ với các quy định và cam kết môi trường.

5.4. Tiêu chuẩn 20000

Tiêu chuẩn ISO 20000 là một tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) và quản lý dịch vụ công nghệ thông tin liên quan đến hệ thống thông tin của một tổ chức. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng và đáng tin cậy cho tổ chức và khách hàng của họ. 

ISO 20000 xác định các yêu cầu về quản lý dịch vụ ITSM và quản lý dịch vụ công nghệ thông tin trong một ngữ cảnh tổ chức, bao gồm việc thiết lập các quy trình, quy định, và phương pháp cụ thể để đảm bảo rằng dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu của tổ chức và khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 20000 giúp tổ chức tối ưu hóa việc quản lý dịch vụ ITSM, cải thiện hiệu suất, và đảm bảo tính nhất quán và sự đáng tin cậy của dịch vụ công nghệ thông tin. Nó cũng giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn ISO 20000 không chỉ áp dụng cho các tổ chức công nghệ thông tin mà còn cho bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào có hệ thống thông tin quan trọng cho hoạt động của họ và mong muốn đảm bảo chất lượng và hiệu suất của dịch vụ công nghệ thông tin của mình.

5.5. Tiêu chuẩn 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn này được phát triển để giúp các tổ chức trong ngành thực phẩm đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

ISO 22000 bao gồm một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát quan trọng) và các yêu cầu về quản lý chất lượng thực phẩm. Nó bao gồm các yêu cầu về việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát nguy cơ an toàn thực phẩm, quản lý cung ứng thực phẩm, và theo dõi và cải thiện hiệu suất an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 được áp dụng cho mọi mô hình kinh doanh trong ngành thực phẩm, từ sản xuất thực phẩm đến vận chuyển, lưu trữ, chế biến và phân phối. Nó giúp tổ chức cải thiện quy trình sản xuất, đảm bảo rằng thực phẩm an toàn, và xây dựng niềm tin của khách hàng trong sản phẩm của họ.

>>>>>>Xem thêm: Logo ISO 22000:2018 [Mới nhất 2024] 

5.6. Tiêu chuẩn 27000

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý an toàn thông tin. Đây là một hệ thống các tiêu chuẩn được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Điện toán Quốc tế (IEC) để hướng dẫn các tổ chức về cách bảo vệ thông tin quan trọng và duy trì an toàn thông tin.

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 bao gồm nhiều tiêu chuẩn con liên quan đến quản lý an toàn thông tin, bao gồm:

 • ISO/IEC 27001:2013 – Tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin, nơi mô tả yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thông tin.
 • ISO/IEC 27002:2013 – Hướng dẫn về các thủ tục, các thực tiến, và các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin.
 • ISO/IEC 27003:2017 – Hướng dẫn về triển khai và quản lý hệ thống quản lý an toàn thông tin.
 • ISO/IEC 27005:2018 – Hướng dẫn về quản lý nguy cơ an toàn thông tin.
 • ISO/IEC 27006:2015 – Yêu cầu về việc chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức đánh giá và quản lý nguy cơ liên quan đến an toàn thông tin, xây dựng các biện pháp bảo vệ thông tin, và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định an toàn thông tin. ISO/IEC 27000 có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

5.7. Tiêu chuẩn 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các tổ chức.

ISO 45001 tập trung vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và khắc phục nguy cơ liên quan đến sức khỏe và an toàn của nhân viên trong tổ chức. Tiêu chuẩn này chú trọng đến việc xác định, đánh giá và quản lý các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp.

Một số yêu cầu chính của ISO 45001 bao gồm:

 • Xây dựng chính sách và mục tiêu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Xác định các yếu tố nguy cơ và thực hiện biện pháp để giảm nguy cơ và ngăn ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
 • Đảm bảo sự tham gia và tham khảo của nhân viên trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá thường xuyên về hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001 được thiết kế để áp dụng cho mọi loại tổ chức, không phân biệt kích thước hoặc ngành công nghiệp, và nó giúp tổ chức xây dựng một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho nhân viên.

5.8. Tiêu chuẩn 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, còn được gọi là ISO 17025, là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng về các yêu cầu về năng lực của phòng thí nghiệm và trạm kiểm tra. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức thực hiện các thử nghiệm và hiệu chuẩn, và nó đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu cho sự chính xác, đáng tin cậy và chất lượng trong quá trình kiểm tra và đo lường.

ISO/IEC 17025 bao gồm các yêu cầu về:

 • Năng lực của phòng thí nghiệm: Điều này đảm bảo rằng phòng thí nghiệm có đủ kiến thức và trang thiết bị để thực hiện các thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn một cách chính xác và đáng tin cậy.
 • Quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn yêu cầu việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm, đảm bảo sự tuân thủ của tất cả quy trình và thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt.
 • Bảo đảm chất lượng: Điều này bao gồm việc thực hiện kiểm tra nghiệm, xác định sai số, và theo dõi độ chính xác và đáng tin cậy của kết quả.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đặc biệt quan trọng đối với các phòng thí nghiệm và trạm kiểm tra, nơi chính xác và đáng tin cậy của kết quả thử nghiệm và đo lường có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định trong lĩnh vực như y tế, môi trường, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và dịch vụ được cung cấp đáng tin cậy và đáng tin cậy.

6. Mọi người cùng hỏi

Câu hỏi 1: ISO là viết tắt của từ gì và ý nghĩa của nó là gì?

Trả lời 1: ISO là viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (International Organization for Standardization) và tổ chức này phát triển và công bố các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu suất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Câu hỏi 2: Tiêu chuẩn ISO có vai trò gì trong các ngành công nghiệp?

Trả lời 2: Tiêu chuẩn ISO đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các hướng dẫn và yêu cầu chung về chất lượng, quản lý môi trường, an toàn thông tin và nhiều khía cạnh khác của các ngành công nghiệp. Chúng giúp đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được cung cấp một cách hiệu quả.

Câu hỏi 3: Tiêu chuẩn ISO nào phổ biến nhất hiện nay?

Trả lời 3: Một trong các tiêu chuẩn ISO phổ biến nhất là ISO 9001 về quản lý chất lượng và ISO 14001 về quản lý môi trường. Ngoài ra, ISO 27001 về quản lý an toàn thông tin và ISO 45001 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng được sử dụng rộng rãi.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tổ chức hoặc cá nhân có thể tuân thủ các tiêu chuẩn ISO?

Trả lời 4: Để tuân thủ các tiêu chuẩn ISO, tổ chức hoặc cá nhân cần hiểu và áp dụng các yêu cầu và hướng dẫn được đưa ra trong từng tiêu chuẩn cụ thể. Đôi khi, việc tuân thủ này có thể đòi hỏi đào tạo, áp dụng các quy trình và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ liên tục và hiệu quả.

Hiện nay, có rất nhiều tiêu chuẩn ISO được ban hành, bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và lao động,… Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và mục tiêu của tổ chức mà lựa chọn các tiêu chuẩn ISO phù hợp.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO là một quá trình đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực của toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên, những lợi ích mà các tiêu chuẩn ISO mang lại là rất đáng kể. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790