Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 số 59/2010/QH12

Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 số 59/2010/QH12 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2011, một bước quan trọng đánh dấu sự quan tâm và cam kết của Nhà nước đối với quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng. Luật này đã đi vào lịch sử với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro và vấn đề mà họ có thể gặp phải trong quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng năm 2010 mang theo nhiều ý nghĩa quan trọng đối với xã hội và kinh tế, và bài viết này sẽ giới thiệu một số điểm nổi bật của nó cùng với tầm quan trọng của việc tuân thủ và thực thi luật này.

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hiệu lực thi hành

Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 số 59/2010/QH12 có hiệu lực thi hành trong toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Nó đã thay thế Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2005, và đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Hiệu lực thi hành của luật này đồng nghĩa với việc tất cả các quy định và điều khoản trong nó trở nên bắt buộc đối với cả cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng. Điều này bao gồm cả các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, và các cơ quan thực thi pháp luật.

Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 tạo nền tảng pháp lý mạnh mẽ để đảm bảo quyền biết, quyền chọn lựa, quyền an toàn, và quyền khiếu nại của người tiêu dùng. Nó cũng quy định các quy tắc về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, và thiết lập các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy việc thực thi luật.

Từ năm 2011 trở đi, Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường tiêu dùng an toàn và công bằng tại Việt Nam. Việc thực thi luật này là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Lưu ý: Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 chỉ có hiệu lực đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2024.

3. Những điểm nổi bật của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 số 59/2010/QH12

3.1 Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.

Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân khác.

3.2 Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

  • Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng;
  • Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý;
  • Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng;
  • Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác;
  • Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.3 Các hành vi bị cấm quy định trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây:

  • Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp;
  • Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
  • Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:

  • Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng;
  • Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng.

Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

Với sự ra đời của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 số 59/2010/QH12, chính pháp luật đã đảm bảo một cơ cấu pháp lý mạnh mẽ để đảm bảo sự công bằng, an toàn và thông thoáng trong thị trường tiêu dùng. Luật này không chỉ là một tài liệu pháp luật trên giấy, mà còn là một sự cam kết đối với việc bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người tiêu dùng tại Việt Nam. Nó đặt ra các quy tắc cụ thể về quyền biết, quyền chọn lựa, quyền an toàn, và quyền khiếu nại của người tiêu dùng.

Với tầm nhìn về một nền kinh tế phát triển và bền vững, Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 đã tạo ra một cơ sở pháp lý để thúc đẩy sự tin tưởng giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Nó khuyến khích tiêu dùng thông minh, thúc đẩy sự cạnh tranh, và đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong tương lai, hy vọng rằng việc thực thi và duy trì Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội nơi mọi người có thể mua sắm và tiêu dùng một cách an toàn và thông minh, và Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010 chính là một công cụ quan trọng để thực hiện điều này. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790