Thông tư 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm

Khi nói đến việc kiểm tra chất lượng thực phẩm, việc lấy mẫu đóng một vai trò quan trọng. Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam là tài liệu hướng dẫn quan trọng về việc lấy mẫu thực phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Thông tư 14/2011/TT-BYT và quy trình lấy mẫu thực phẩm theo hướng dẫn này.

1. Tìm hiểu về Thông tư 14/2011/TT-BYT: 

 • Thông tư 14/2011/TT-BYT được ban hành bởi Bộ Y tế nhằm hướng dẫn việc lấy mẫu thực phẩm và quy trình kiểm tra chất lượng thực phẩm. Thông tư này có mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng thông qua việc kiểm tra thực phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và vệ sinh.
 • Thông tư 14/2011/TT-BYT là một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Việc tuân thủ Thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm không an toàn từ lọt vào thị trường và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
 • Hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2011/TT-BYT từ ngày 1/6/2011.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 • Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lấy mẫu thực phẩm trong quá trình thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Mục tiêu của Thông tư 14/2011/TT-BYT

Mục tiêu chính của Thông tư 14/2011/TT-BYT là hướng dẫn cách lấy mẫu thực phẩm một cách đúng quy định và theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính chính xác của quy trình lấy mẫu và kiểm tra chất lượng thực phẩm. Thông tư này cũng quy định về việc bảo quản và vận chuyển mẫu thực phẩm để đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm tra.

Thông tư 14/2011/TT-BYT đặt ra các mục tiêu quan trọng sau:

 • Hướng dẫn cách lấy mẫu thực phẩm một cách đúng quy định và theo tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo tính chính xác của quy trình lấy mẫu và kiểm tra chất lượng thực phẩm.
 • Bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và phân phối đạt các tiêu chuẩn an toàn.

4. Quy trình lấy mẫu thực phẩm theo quy định của Thông tư 14/2011/TT-BYT

Dưới đây là các bước quan trọng trong quy trình lấy mẫu thực phẩm theo Thông tư 14/2011/TT-BYT:

Chuẩn bị trước khi lấy mẫu

 • Xác định mục tiêu kiểm tra.
 • Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc lấy mẫu.

Lựa chọn mẫu thực phẩm

 • Chọn ngẫu nhiên hoặc dựa trên nguy cơ lựa chọn thực phẩm cần kiểm tra.
 • Đảm bảo mẫu đại diện cho loại thực phẩm cụ thể.

Quy trình lấy mẫu

Quá trình lấy mẫu phải được giám sát và ghi chép đầy đủ. Tất cả các dấu hiệu không đồng nhất, hư hỏng của sản phẩm và bao bì bảo quản đều phải ghi chép lại.

 • Sau khi kết thúc quá trình lấy mẫu, mẫu kiểm nghiệm phải được bàn giao ngay cho đơn vị kiểm nghiệm trong thời gian sớm nhất.

Đóng gói và bảo quản mẫu

 • Đóng gói mẫu thực phẩm một cách an toàn để đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm tra.
 • Bảo quản mẫu thực phẩm ở điều kiện thích hợp.

Vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm: Đảm bảo vận chuyển mẫu thực phẩm theo các quy định về vận chuyển an toàn.

Thực hiện kiểm tra chất lượng

 • Phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra chất lượng theo các phương pháp quy định.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra.

5. Tại sao Thông tư 14/2011/TT-BYT quan trọng?

Thông tư 14/2011/TT-BYT là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Việc tuân thủ Thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm không an toàn từ lọt vào thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thông tư 14/2011/TT-BYT có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm không an toàn từ lọt vào thị trường. Nó bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo rằng thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

6. Kết luận

Thông tư 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm là một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Quy trình lấy mẫu thực phẩm theo Thông tư này đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ các quy định cụ thể. Điều này đảm bảo rằng thực phẩm được kiểm tra đạt các tiêu chuẩn an toàn và không gây hại cho người tiêu dùng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790