Mẫu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm [Năm 2023]

Chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và định vị thương hiệu trên thị trường. Để thực hiện điều này, việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng là bước quan trọng. Điều này không chỉ tạo niềm tin từ phía khách hàng mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của sản phẩm trên thị trường ngày nay. Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Mẫu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Mẫu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là một bộ các quy định, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể được sử dụng nhất quán để đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống đáp ứng các yêu cầu đã định. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm có thể được phát triển bởi các tổ chức công hoặc tư nhân, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành hoặc tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.

Có nhiều loại tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khác nhau, bao gồm:

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật: Quy định các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, chẳng hạn như kích thước, trọng lượng, độ bền, hiệu suất hoặc an toàn.
 • Tiêu chuẩn hiệu suất: Quy định cách thức sản phẩm hoạt động, chẳng hạn như mức độ hiệu quả, năng suất hoặc độ tin cậy.
 • Tiêu chuẩn an toàn: Quy định các yêu cầu an toàn của sản phẩm, chẳng hạn như bảo vệ người dùng khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn.
 • Tiêu chuẩn môi trường: Quy định các yêu cầu môi trường của sản phẩm, chẳng hạn như mức độ ô nhiễm hoặc sử dụng tài nguyên.

2. Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Theo quy định này, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự xác định, công bố sản phẩm phù hợp với một trong các tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao gồm:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, bao gồm:

  • Thực phẩm chế biến sẵn (mỳ ăn liền, bánh quy, kẹo, nước giải khát,…);
  • Thực phẩm đóng hộp (cá hộp, thịt hộp,…);
  • Thực phẩm chế biến đông lạnh (thịt đông lạnh, rau củ quả đông lạnh,…);
  • Thực phẩm chế biến sấy khô (thịt sấy khô, cá sấy khô,…);
  • Thực phẩm chế biến lên men (bánh mì, rượu, bia,…);
  • Thực phẩm chế biến khác (thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng y học,…);
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bao gồm:

  • Phụ gia thực phẩm (chất bảo quản, chất bảo màu, chất tạo ngọt, chất điều vị,…);
  • Chất hỗ trợ chế biến (chất tẩy rửa, chất chống đông vón, chất chống oxy hóa,…);
 • Thực phẩm biến đổi gen.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao gồm:

 • Tờ khai công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuộc đối tượng phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản sao có chứng thực Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm do tổ chức được chỉ định thực hiện.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được quy định như sau:

 • Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đối với:
  • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
  • Thực phẩm dinh dưỡng y học;
  • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đối với:
  • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ sản phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế);
  • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến.

Thời hạn cấp Giấy tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>>>>>>>>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu tự công bố sản phẩm [Chi tiết 2023]

3. Mẫu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

TỜ KHAI CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm)

Kính gửi: [Tên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền]

Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: [Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh]

Địa chỉ trụ sở chính: [Địa chỉ trụ sở chính]

Điện thoại: [Số điện thoại]

Fax: [Số fax]

Email: [Email]

Mã số thuế: [Mã số thuế]

Tên sản phẩm: [Tên sản phẩm]

Mã HS: [Mã HS]

Tiêu chuẩn công bố áp dụng: [Tiêu chuẩn công bố áp dụng]

Thông tin về sản phẩm:

 • Thành phần cấu tạo: [Thành phần cấu tạo]
 • Hàm lượng chất chính: [Hàm lượng chất chính]
 • Quy cách đóng gói: [Quy cách đóng gói]
 • Hướng dẫn sử dụng: [Hướng dẫn sử dụng]

Cam kết:

Tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và chất lượng an toàn thực phẩm của sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Nơi nhận:

 • [Tên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền]
 • Lưu: [Lưu theo quy định]

[Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện]

Ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm]

Lưu ý:

 • Tờ khai công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải được làm thành 02 bản, 01 bản nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, 01 bản lưu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng phải là tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế.
 • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải được nộp bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp nộp bản giấy, hồ sơ phải được đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Nội dung của bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Nội dung của bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Nội dung của bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là văn bản do tổ chức, cá nhân tự công bố về việc sản phẩm của mình phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là một trong những điều kiện bắt buộc để được phép lưu thông sản phẩm trên thị trường Việt Nam.

Nội dung của bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BCT, bao gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.
 • Tên sản phẩm: Tên đầy đủ của sản phẩm, bao gồm cả tên gọi chung và tên gọi riêng.
 • Tiêu chuẩn áp dụng: Tên tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn cơ sở.
 • Thông tin về sản phẩm: Các thông tin về sản phẩm bao gồm:
  • Thành phần cấu tạo của sản phẩm.
  • Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.
  • Hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
  • Hạn sử dụng của sản phẩm.
  • Cảnh báo an toàn (nếu có).
 • Cam kết của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm: Cam kết của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm về việc sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng.

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải được ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là gì?

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là một tài liệu mà một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm có thể công bố, thông báo công khai về các tiêu chuẩn chất lượng mà sản phẩm đó tuân thủ.

Câu hỏi 2: Tại sao bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quan trọng?

Bản công bố này quan trọng vì nó giúp xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho khách hàng và đối tác về chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.

Câu hỏi 3: Những thông tin gì thường xuất hiện trong một bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm?

Thông tin thường bao gồm tên và mô tả của sản phẩm, các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng, quy trình kiểm soát chất lượng, và thông tin liên quan đến việc sản phẩm tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

Câu hỏi 4: Làm thế nào doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của họ chính xác?

Để đảm bảo tính chính xác, doanh nghiệp nên liên tục đánh giá và cập nhật thông tin trong bản công bố, phối hợp chặt chẽ với quá trình kiểm soát chất lượng và thường xuyên xem xét lại nó theo các thay đổi trong tiêu chuẩn hoặc sản phẩm.

Câu hỏi 5: Lợi ích của việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp là gì?

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giúp xây dựng lòng tin từ phía khách hàng, tăng cường uy tín thương hiệu, và tạo ra một cơ cấu kiểm soát chất lượng hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mẫu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thông báo về chất lượng sản phẩm của mình. Đây không chỉ là bước quan trọng trong quá trình quảng bá thương hiệu mà còn giúp tạo niềm tin từ phía khách hàng. Bằng cách công bố rõ ràng các tiêu chuẩn và cam kết chất lượng, doanh nghiệp không chỉ tăng cường uy tín mà còn đóng góp vào sự phát triển của thị trường và quốc gia. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790