Thông tin Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Bài viết này cung cấp những thông tin về vai trò của cục cạnh tranh và thông tin cục cạnh tranh trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cách thông tin Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng có thể là một công cụ quan trọng để người tiêu dùng tự bảo vệ mình, đồng thời xem xét cách các cơ quan quản lý và tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể sử dụng thông tin cục cạnh tranh để đảm bảo rằng thị trường hoạt động công bằng và đáng tin cậy. Thông tin Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh, mà còn là một công cụ quyết định để người tiêu dùng có thể đưa ra các quyết định thông minh và bảo vệ quyền lợi của họ trong thế giới phức tạp của thương mại và tiêu dùng hiện đại.

Thông tin Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
Thông tin Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

1. Tổng quan về Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh Tranh là cơ quan quản lý và giám sát hoạt động cạnh tranh trong một nền kinh tế. Nhiệm vụ chính của Cục Cạnh Tranh là đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh, không thực hiện các hành vi độc quyền hoặc vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

Các hoạt động của Cục Cạnh Tranh bao gồm giám sát việc sử dụng quyền độc quyền, xem xét các thỏa thuận cạnh tranh, và giải quyết tranh chấp cạnh tranh. Cục Cạnh Tranh chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thị trường không bị thực hiện các hành vi độc quyền hoặc thực hiện các thỏa thuận gian lận, đồng thời khuyến khích cạnh tranh lành mạnh.

Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

2.1 Vị trí và chức năng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Viet Nam Competition Commission, viết tắt là VCC.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Trụ sở chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đặt tại Thành phố Hà Nội.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Về tố tụng cạnh tranh

 • Phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh;
 • Tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung cấp; tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh;
 • Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
 • Xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
 • Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia tố tụng hành chính liên quan đến quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 • Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền phối hợp, hỗ trợ quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cạnh tranh;
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tiến hành hoạt động hợp tác với các cơ quan cạnh tranh của nước ngoài trong quá trình tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
 • Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh có dấu hiệu của tội phạm;
 • Tiếp nhận, xem xét đơn xin hưởng khoan hồng, quyết định việc miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;
 • Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về cạnh tranh; tiếp nhận, thụ lý hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, thẩm định, quyết định về việc tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật.

Giám sát, phát hiện, xác minh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định liên quan đến hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường của cơ quan nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm khác có liên quan đến cạnh tranh của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao.

3. Cơ cấu, tổ chức của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:

Bộ máy giúp việc thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:

 • Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh;
 • Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Ban Giám sát cạnh tranh.

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh được thành lập phòng. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định số lượng phòng trực thuộc Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Một số đơn vị trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Công Thương.

4. Vai trò của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hiện nay

Vai trò của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hiện nay không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng mà còn góp phần quyết định sự phát triển của thị trường và cả xã hội:

Bảo vệ quyền lựa chọn của người tiêu dùng: Cục cạnh tranh và tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền lựa chọn giữa nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Việc đảm bảo sự cạnh tranh là cách giúp người tiêu dùng có nhiều tùy chọn để chọn lựa.

Đảm bảo thông tin minh bạch: Các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đảm bảo rằng thông tin về sản phẩm và dịch vụ là minh bạch và đáng tin cậy. Điều này giúp người tiêu dùng biết rõ về những gì họ đang mua và tiêu dùng, và giúp ngăn chặn thông tin gian lận.

Kiểm soát giá cả và chất lượng: Cục cạnh tranh giúp đảm bảo rằng giá cả cạnh tranh và hợp lý trong thị trường. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng không bị ép buộc trả giá cao hơn cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng đóng vai trò trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

Khắc phục khiếu nại và xử lý tranh chấp: Tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cung cấp một cơ chế khiếu nại và xử lý tranh chấp. Điều này giúp người tiêu dùng khiếu nại và tìm kiếm sự giải quyết khi họ gặp vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đóng vai trò trong quyền lựa chọn của người tiêu dùng thông qua tư vấn và giáo dục: Cục cạnh tranh và tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thường cung cấp thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng về cách lựa chọn sản phẩm và dịch vụ một cách thông minh và an toàn.

Thúc đẩy sự cải thiện và sáng tạo trong thị trường: Sự cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng và sáng tạo để cạnh tranh hiệu quả. Điều này giúp người tiêu dùng có quyền truy cập vào sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Vai trò của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng không ngừng mở rộng và phát triển theo thời gian để đảm bảo rằng quyền lựa chọn và quyền lợi của người tiêu dùng được bảo vệ và thúc đẩy. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thị trường tiêu dùng công bằng và thông minh.

Nắm rõ thông tin cục cạnh tranh là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường. Sự hợp tác giữa chính pháp luật, doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thông tin cục cạnh tranh luôn tồn tại và phát triển. Qua việc thúc đẩy minh bạch và công bằng trong thị trường tiêu dùng, chúng ta có thể xây dựng một môi trường mua sắm an toàn và đáng tin cậy cho tất cả mọi người. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790