Tìm hiểu về Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm [Mới 2023]

Một lời chào mừng đến với bài viết mới của chúng tôi, trong đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tư 15/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm, bản thông tư mới nhất năm 2023. Thực phẩm luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một ưu tiên hàng đầu. Thông tư 15/2023/TT-BYT này đã đưa ra những quy định và hướng dẫn cụ thể về an toàn thực phẩm mà chúng ta cần phải biết.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm được cập nhật mới nhất năm 2023

Tìm hiểu về Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm
Tìm hiểu về Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

1. Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm là gì?

Thông tư 15/2019/TT-BYT là một văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. Văn bản này có số hiệu 15 và năm ban hành là 2019. Thông tư 15/2019/TT-BYT về an toàn thực phẩm là một trong những quy định quan trọng về việc kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam.
Thông tư này thiết lập ra các quy tắc, hướng dẫn, và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm việc sản xuất, kinh doanh, kiểm tra, và quản lý thực phẩm. Mục tiêu của Thông tư 15 BYT là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng việc đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh.
Văn bản này có tính bắt buộc và áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ quan chức năng liên quan, và người tiêu dùng. Nó cũng chứa các hướng dẫn cụ thể về việc xử lý, báo cáo, và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Thông tư 15/2019/TT-BYT là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm tại Việt Nam và có mục tiêu nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

2. Mục đích của Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

Mục đích của Thông tư 15/2019/TT-BYT về an toàn thực phẩm là đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, Thông tư này đề ra các quy định, tiêu chuẩn, và hướng dẫn về an toàn thực phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

 • Kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm: 

Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định các nguyên tắc và tiêu chuẩn liên quan đến việc sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, và phân phối thực phẩm. Mục tiêu là đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn.

 • Bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng: 

Thông tư này tập trung vào việc đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền tiếp cận thực phẩm an toàn và vệ sinh, đồng thời tránh tiêu thụ thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

 • Quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả: 

Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về cơ cấu quản lý và hệ thống kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm để đảm bảo tính hiệu quả và sự tuân thủ với các quy định về an toàn thực phẩm.

 • Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật: 

Thông tư này giúp công dân, cơ sở sản xuất, và các cơ quan chức năng liên quan biết cách thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tóm lại, mục đích chính của Thông tư 15/2019/TT-BYT về an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng thông qua việc thiết lập các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn và vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam.

3. Phạm vi áp dụng Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

Phạm vi áp dụng Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm
Phạm vi áp dụng Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

Thông tư 15/2019/TT-BYT về an toàn thực phẩm áp dụng cho mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh, và sử dụng thực phẩm tại Việt Nam. Phạm vi áp dụng của Thông tư này bao gồm:

 • Các cơ sở sản xuất thực phẩm: Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói, và xuất bán thực phẩm phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của Thông tư 15/2019/TT-BYT.
 • Các cơ sở kinh doanh thực phẩm: Bao gồm các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, nhà hàng, và các cơ sở cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng. Các cơ sở này cũng phải tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm.
 • Người tiêu dùng: Thông tư này đảm bảo quyền của người tiêu dùng được tiếp cận thực phẩm an toàn và vệ sinh. Người tiêu dùng có quyền kiểm tra và yêu cầu thông tin về an toàn thực phẩm từ các cơ sở sản xuất và kinh doanh.
 • Các cơ quan chức năng: Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm tra, và kiểm soát thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT.

Do đó, Thông tư này định rõ rằng mọi cơ sở liên quan đến sản xuất, kinh doanh, và sử dụng thực phẩm ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được quy định trong nó.

>>>>>>>>>>Xem thêm: Thông tư 17/2023/TT-BYT quy định về thực phẩm chức năng

4. Các nội dung chính Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm chứa đựng những quy định cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất và kinh doanh. Dưới đây là một phân tích chi tiết hơn về nội dung của Thông tư 15/2012/TT-BYT:

4.1 Điều kiện chung:

Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh thực phẩm. Điều này đảm bảo rằng các cơ sở hoạt động hợp pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm.

Họ cũng cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thể hiện rằng cơ sở đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Hồ sơ lưu giữ về nguồn gốc và xuất xứ thực phẩm rất quan trọng để theo dõi và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kế hoạch vệ sinh và kiểm tra vệ sinh định kỳ giúp cơ sở duy trì điều kiện sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sự đào tạo của nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm giúp cải thiện nhận thức và thực hiện tốt hơn các quy tắc liên quan đến an toàn thực phẩm.

4.2 Điều kiện cụ thể cho từng loại cơ sở:

Thông tư 15/2012/TT-BYT cung cấp các quy định cụ thể đối với từng loại cơ sở. Điều này bao gồm cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thực phẩm đường phố. Mỗi loại cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu về vị trí, thiết bị, vận chuyển, và bảo quản thực phẩm theo quy định.

4.3 Trách nhiệm của cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

Các cơ sở này phải đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Họ cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm do họ sản xuất hoặc kinh doanh. Điều này tạo áp lực để cải thiện và duy trì an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất và kinh doanh.

4.4 Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần phải đảm bảo việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm để cảnh báo cơ sở sản xuất và kinh doanh. Họ cũng phải hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý các vi phạm pháp luật để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Thông tư 15/2012/TT-BYT là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

5. Hiệu lực và thi hành Thông tư 15 BYT về an toàn thực phẩm

Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Các quy định của Thông tư 15/2012/TT-BYT về an toàn thực phẩm được áp dụng đối với:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong phạm vi cả nước.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 15/2012/TT-BYT cần thực hiện các quy định sau:

 • Thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư này.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.
 • Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nghiêm túc thực hiện các quy định của Thông tư 15/2012/TT-BYT.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện Thông tư 15/2012/TT-BYT:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần lưu ý về thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận này có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nếu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thực hiện đầy đủ các quy định của Thông tư 15/2012/TT-BYT, sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Nội dung chính của Thông tư 15 BYT là gì?

Thông tư này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đặt ra các yêu cầu cụ thể về giám sát, kiểm tra, và quản lý rủi ro liên quan đến thực phẩm.

Câu hỏi 2: Ai là đối tượng chủ yếu mà Thông tư 15 BYT đề cập đến?

Đối tượng chủ yếu của Thông tư 15 BYT bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như các cơ sở cung ứng nguyên liệu và dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

Câu hỏi 3: Quy định nào quan trọng nhất về an toàn thực phẩm theo Thông tư 15 BYT?

Một quy định quan trọng là việc áp dụng Hệ thống phân loại và Đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, đồng thời xác định các biện pháp kiểm soát cần thực hiện để giảm thiểu rủi ro.

Câu hỏi 4: Thông tư 15 BYT ảnh hưởng như thế nào đến người tiêu dùng?

Thông tư này đảm bảo rằng thực phẩm đưa vào thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, giảm nguy cơ mắc các bệnh tật từ thực phẩm không an toàn, tăng cường quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Câu hỏi 5: Làm thế nào doanh nghiệp có thể tuân thủ các quy định của Thông tư 15 BYT?

Doanh nghiệp cần thiết lập và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Thông tư 15 BYT, tiến hành đào tạo nhân sự, thực hiện kiểm tra định kỳ, và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790