Thông tư số 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư số 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế là một tài liệu quan trọng, đánh dấu sự quan tâm và quản lý của ngành y tế đối với nhiều khía cạnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Với những quy định và hướng dẫn chi tiết, Thông tư này nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế một cách hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu về những điều quan trọng mà Thông tư này mang lại cho hệ thống y tế Việt Nam.

Thông tư số 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông tư số 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

1. Giới thiệu Thông tư số 28/2021/TT-BYT

Thông tư số 28/2021/TT-BYT được Ban hành nhằm quy định danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao bì, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, phục vụ cho kiểm tra của Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. Dưới đây là một giới thiệu về thông tư này:

Thông tư số 28/2021/TT-BYT được Bộ Y tế ban hành nhằm tạo ra một cơ sở hạ tầng hợp nhất và rõ ràng về xác định mã số hàng hóa cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, và vật liệu bao bì thực phẩm, theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Mục tiêu chính của thông tư là hỗ trợ quá trình kiểm tra của Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa được xác định mã số hàng hóa nhằm giúp việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thực phẩm nhập khẩu, từ quá trình đặt hàng đến kiểm tra và giám sát sau nhập khẩu. Việc xác định mã số hàng hóa cũng giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý an toàn thực phẩm.

Thông tư này không chỉ là một công cụ hữu ích cho cơ quan chức năng mà còn giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc và chất lượng của thực phẩm nhập khẩu. Đồng thời, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng.

2. Tầm quan trọng của Thông tư số 28/2021/TT-BYT

Thông tư số 28/2021/TT-BYT về việc ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mang lại tầm quan trọng to lớn trong lĩnh vực kiểm tra và đảm bảo an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

Chuẩn hóa danh mục: Thông tư xây dựng một danh mục chi tiết về thực phẩm, phụ gia, và vật liệu liên quan, gắn liền với mã số hàng hóa theo danh mục xuất nhập khẩu. Điều này giúp chuẩn hóa quy trình kiểm tra, theo dõi, và quản lý, giảm rủi ro an toàn thực phẩm.

Kiểm soát nhập khẩu: Thông tư cung cấp cơ sở hợp pháp để kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu. Việc xác định mã số hàng hóa giúp tăng cường quy trình kiểm tra và theo dõi nguồn gốc, chất lượng của thực phẩm nhập khẩu.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng và quy định cụ thể về an toàn thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ.

Hỗ trợ xuất khẩu: Việc định rõ các mã số hàng hóa xuất khẩu giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường uy tín, giảm xác suất rủi ro kỹ thuật và thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm xuất khẩu.

Tóm lại, Thông tư này chính là bước quan trọng trong việc định hình hệ thống kiểm tra và quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

3. Nội dung của Thông tư số 28/2021/TT-BYT

Ban hành danh mục

Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Danh mục) được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Nguyên tắc áp dụng danh mục

Việc sử dụng Danh mục này bảo đảm các nguyên tắc như sau:

  • Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng;
  • Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã số 8 thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng;
  • Các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục và thuộc các trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật (nếu có)); cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.

Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm hoặc không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thì không thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa chưa được áp mã số HS hoặc xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét để thống nhất trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới

Thông tư số 28/2021/TT-BYT của Bộ Y tế là một văn bản quan trọng, đưa ra các quy định chi tiết và hướng dẫn về nhiều khía cạnh trong lĩnh vực y tế. Từ việc quy định về quản lý nguyên liệu y tế đến hướng dẫn cụ thể về điều trị và chăm sóc sức khỏe, thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ y tế, góp phần vào sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790