Thư công bố sản phẩm mới bằng tiếng anh [Mới nhất 2023]

Thư công bố sản phẩm mới là một văn bản quan trọng trong quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường. Văn bản này được sử dụng để khẳng định rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu Thư công bố sản phẩm mới bằng tiếng anh.

Thư công bố sản phẩm mới bằng tiếng anh
Thư công bố sản phẩm mới bằng tiếng anh

1. Thư công bố sản phẩm mới

Thư công bố sản phẩm mới là một văn bản pháp lý được sử dụng để công bố sản phẩm mới trước khi lưu hành trên thị trường. Thư công bố sản phẩm mới được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận sản phẩm đã được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mới bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

3. Hồ sơ công bố sản phẩm mới

Hồ sơ công bố sản phẩm mới bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu quy định.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ công bố sản phẩm.

4. Mẫu Thư công bố sản phẩm mới bằng tiếng anh

Dear [name],

I am writing to announce the launch of our new product, [product name]. [Product name] is a [product description].

[Product name] is designed to [product benefits]. It is made with [product ingredients] and is [product quality].

[Product name] is available in [product sizes] and is priced at [product price].

We are excited to introduce [product name] to the market. We believe that it is a valuable addition to our product line and will meet the needs of our customers.

To learn more about [product name], please visit our website at [website address].

Sincerely, [Your name] [Your title] [Your company name]

Examples of product benefits:

 • Improves [health condition]
 • Reduces [symptom]
 • Promotes [health benefit]
 • Helps [activity]

Examples of product ingredients:

 • Natural ingredients
 • Organic ingredients
 • Clinically proven ingredients

Examples of product quality:

 • Made in the USA
 • FDA-approved
 • USDA-certified organic

Examples of product sizes:

 • 60 capsules
 • 120 capsules
 • 240 capsules

Examples of product price:

 • $29.99
 • $49.99
 • $99.99

You can customize this letter to fit your specific product and target audience.

Việc thực hiện đúng quy định về thư công bố sản phẩm mới là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm thực phẩm. Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790