Tiêu chuẩn đối với nước dùng trong sản xuất thực phẩm [2023]

Thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy, Nhà nước và Bộ Y tế luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một trong số đó là tiêu chuẩn nước dùng cho sản xuất thực phẩm. Đến năm 2022, QCVN 6-1:2010/BYT sẽ là tiêu chuẩn quy chuẩn nước uống trực tiếp  cho tất cả các ngành sản xuất thực phẩm.

1. Tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm

Tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu chuẩn nước trong sản xuất thực phẩm không thể bị xem nhẹ. Nước là một thành phần quan trọng trong hầu hết các quy trình sản xuất thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn của sản phẩm cuối cùng. Dưới đây là những điểm quan trọng về tầm quan trọng của việc tuân theo tiêu chuẩn nước trong ngành sản xuất thực phẩm:

 • An toàn thực phẩm: Việc sử dụng nước không đảm bảo tiêu chuẩn có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn và viêm nhiễm thực phẩm. Nước bẩn hoặc nhiễm khuẩn có thể là nguồn gốc của các bệnh lây truyền qua thực phẩm, gây ra rủi ro cho sức khỏe con người.
 • Chất lượng sản phẩm: Nước cũng có thể ảnh hưởng đến hương vị, màu sắc và cấu trúc của sản phẩm thực phẩm. Nước không đạt tiêu chuẩn có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm và làm mất đi sự hấp dẫn của nó đối với người tiêu dùng.
 • Sức kháng và thời hạn sử dụng: Nước có thể ảnh hưởng đến sức kháng và thời hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm. Nước không đảm bảo tiêu chuẩn có thể làm tăng khả năng bị ô nhiễm và giảm thời hạn sử dụng của sản phẩm, dẫn đến lãng phí và thiệt hại kinh tế.
 • Tuân thủ quy định và yêu cầu pháp luật: Các cơ quan quản lý thực phẩm thường đặt ra các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt về nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Việc tuân thủ các quy định này là cực kỳ quan trọng để tránh xử phạt và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.
 • Uy tín và tin tưởng của thương hiệu: Sự tuân thủ tiêu chuẩn về nước là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng uy tín và tin tưởng của thương hiệu thực phẩm. Khách hàng thường quan tâm đến việc sản phẩm được sản xuất bằng nước an toàn và chất lượng.

Vì vậy, việc đảm bảo nước đáp ứng tiêu chuẩn trong sản xuất thực phẩm không chỉ đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm, mà còn giữ vững uy tín của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm mới nhất: QCVN 6-1:2010/BYT

Tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm mới nhất được áp dụng tại Việt Nam là QCVN 6-1:2010/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước uống – Phần 1: Nước uống cho người tiêu dùng). Đây là một tài liệu quan trọng quy định về tiêu chuẩn nước dùng trong sản xuất thực phẩm và đảm bảo rằng nước được sử dụng trong ngành thực phẩm đáp ứng các yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe con người.

Một số điểm quan trọng của tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT bao gồm:

 • Chất lượng nước: Tiêu chuẩn quy định về chất lượng nước, bao gồm các chỉ tiêu như hàm lượng vi sinh vật, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, và các yếu tố vô cơ khác. Điều này đảm bảo rằng nước phải đạt chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe.
 • Phương pháp xử lý nước: Tiêu chuẩn đề cập đến các phương pháp xử lý nước như lọc, khử trùng, và làm sạch. Nó quy định rằng những phương pháp này phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu cụ thể để đảm bảo hiệu suất và an toàn.
 • Yêu cầu bảo quản và vận chuyển: Tiêu chuẩn cũng xác định yêu cầu về bảo quản và vận chuyển nước để đảm bảo rằng nó không bị nhiễm bẩn hoặc mất chất lượng trong quá trình cung cấp đến các cơ sở sản xuất thực phẩm.
 • Kiểm tra và giám sát: Tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT đưa ra hướng dẫn về cách kiểm tra và giám sát nước để đảm bảo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn. Điều này bao gồm việc thiết lập các phương pháp kiểm tra và theo dõi định kỳ.

Tiêu chuẩn này rất quan trọng để đảm bảo rằng nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất với nước an toàn và chất lượng.

3. Tiêu chuẩn nguồn nước khi chế biến thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 như thế nào?

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 đề cập đến quy trình và yêu cầu cụ thể liên quan đến việc đảm bảo nguồn nước an toàn và chất lượng trong quá trình chế biến thực phẩm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về cách tiêu chuẩn này áp dụng cho nguồn nước:

 • Đánh giá nguồn nước: Tiêu chuẩn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá nguồn nước mà họ sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Đánh giá này bao gồm việc xác định nguồn nước và đánh giá nguy cơ tiềm ẩn từ các nguồn nước này.
 • Xử lý nước: Tiêu chuẩn quy định về các quá trình xử lý nước để đảm bảo rằng nước đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Điều này bao gồm các quy tắc về lọc, khử trùng, và làm sạch nước.
 • Bảo quản và vận chuyển: Tiêu chuẩn cũng đưa ra hướng dẫn về cách bảo quản và vận chuyển nước để đảm bảo rằng nó không bị nhiễm bẩn hoặc mất chất lượng trong quá trình sử dụng.
 • Giám sát và kiểm tra: Tiêu chuẩn yêu cầu doanh nghiệp phải thiết lập quy trình giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng nước luôn đáp ứng tiêu chuẩn. Điều này bao gồm việc kiểm tra chất lượng nước và kiểm tra hiệu suất của quá trình xử lý nước.
 • Báo cáo và ghi chép: Tiêu chuẩn quy định rằng doanh nghiệp phải duy trì hồ sơ và ghi chép liên quan đến việc quản lý nguồn nước. Điều này giúp theo dõi quá trình và cung cấp thông tin quan trọng trong trường hợp kiểm tra hoặc kiểm toán.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng nguồn nước được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Điều này giúp đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất là an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu pháp luật và quy định.

4. Những nguồn nước trong chế biến thực phẩm:

Trong quá trình chế biến thực phẩm, nguồn nước đóng vai trò quan trọng và có thể được sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau. Một số nguồn nước thường được sử dụng trong chế biến thực phẩm:

 • Nước máy: Nước máy từ hệ thống cung cấp nước công cộng thường là nguồn nước an toàn và phổ biến trong chế biến thực phẩm. Nước máy thường được xử lý và kiểm tra để đảm bảo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.
 • Nước giếng: Nước từ giếng có thể được sử dụng trong chế biến thực phẩm nếu nó được kiểm tra và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xử lý nước từ giếng thường cần thực hiện đặc biệt để đảm bảo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn.
 • Nước mặt: Nước từ các nguồn nước mặt như sông, hồ, hoặc ao cũng có thể được sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhưng yêu cầu quy trình xử lý và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.
 • Nước biển: Trong một số trường hợp, nước biển có thể được sử dụng trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là trong ngành sản xuất thực phẩm biển. Tuy nhiên, quá trình làm sạch và xử lý nước biển thường phức tạp hơn và đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt để loại bỏ các tạp chất và muối dư thừa.
 • Nước tái sử dụng: Nước từ quá trình chế biến thực phẩm có thể được tái sử dụng để mục đích khác trong cùng quá trình sản xuất. Tuy nhiên, điều này yêu cầu quy trình xử lý để đảm bảo rằng nước tái sử dụng an toàn và không gây ảnh hưởng đến sản phẩm.
 • Nước đáp ứng tiêu chuẩn: Bất kỳ nguồn nước nào được sử dụng trong chế biến thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cụ thể. Điều này bao gồm việc kiểm tra chất lượng, xử lý nước, và duyệt quá trình sản xuất nước để đảm bảo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn ngành và quy định pháp luật.

Sự lựa chọn của nguồn nước cần dựa trên tính chất cụ thể của ngành sản xuất thực phẩm và đảm bảo rằng nước được sử dụng là an toàn và chất lượng cho mục đích chế biến thực phẩm.

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường giám sát và quy định trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, việc đảm bảo tiêu chuẩn cho nước trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này đảm bảo rằng thực phẩm Việt Nam không chỉ ngon mà còn an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm. Như vậy, việc đảm bảo tiêu chuẩn cho nước dùng trong sản xuất thực phẩm không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một cơ hội để tạo ra những sản phẩm thực phẩm xuất sắc và đáp ứng yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790