TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ y tế [ CẬP NHẬT 2023]

TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ Y tế, cập nhật năm 2023, là một tài liệu quan trọng và thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam. TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) này được thực hiện và quản lý bởi Bộ Y tế nhằm thúc đẩy sự phát triển và tuân thủ trong ngành sản xuất thực phẩm, mục tiêu chính là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ Y tế, và tầm quan trọng của nó trong bài viết dưới đây.

TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ y tế
TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ y tế

1. TCVN nước sản xuất thực phẩm (Tiêu chuẩn Việt Nam) là gì ?

TCVN nước sản xuất thực phẩm là một hệ thống tiêu chuẩn và quy định liên quan đến việc sản xuất, chế biến, bảo quản, và kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam. TCVN là viết tắt của “Tiêu chuẩn Việt Nam,” đây là các quy định được phát triển và quản lý bởi Bộ Y tế, với mục tiêu đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

TCVN nước sản xuất thực phẩm bao gồm các tiêu chuẩn, quy định về vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất, quản lý nguồn nguyên liệu, quảng cáo, và nhiều khía cạnh khác liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm. Những tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá và kiểm tra các doanh nghiệp thực phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn, vệ sinh, và chất lượng.

TCVN nước sản xuất thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, và nó là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Tiêu chuẩn nguồn nước khi chế biến thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 (ISO/TS 22002-1:2009), nguồn nước khi chế biến thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Chất lượng nước: Nước được sử dụng làm thành phần của sản phẩm, gồm cả đá hoặc hơi nước (kể cả hơi ẩm), hoặc tiếp xúc với sản phẩm hay bề mặt sản phẩm, phải đáp ứng các yêu cầu quy định về chất lượng và vi sinh có liên quan đến sản phẩm.
 • Mức clo tồn dư: Trong trường hợp nguồn cung cấp nước được khử trùng bằng clo, việc kiểm tra phải đảm bảo rằng mức clo tồn dư tại thời điểm sử dụng nằm trong giới hạn quy định.
 • Nước không uống được: Nước không uống được phải có hệ thống cung cấp riêng được gắn nhãn và không kết nối với hệ thống nước uống được.

Cụ thể, về chất lượng nước, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 quy định các yêu cầu sau:

 • Nước phải sạch, không có mùi, vị lạ, không màu, không đục.
 • Nước phải không có chất độc hại, chất gây ô nhiễm, vi sinh vật gây bệnh.
 • Nước phải có pH phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.

Về mức clo tồn dư, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 quy định các yêu cầu sau:

 • Mức clo tồn dư trong nước không được vượt quá 0,3 mg/l.
 • Mức clo tồn dư trong nước phải được kiểm tra định kỳ, ít nhất một lần mỗi tháng.

Về nước không uống được, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-1:2013 quy định các yêu cầu sau:

 • Nước không uống được phải được cung cấp riêng cho các mục đích khác, chẳng hạn như vệ sinh, lau chùi.
 • Hệ thống cung cấp nước không uống được phải được gắn nhãn rõ ràng để phân biệt với hệ thống cung cấp nước uống được.
 • Nước không uống được không được kết nối với hệ thống cung cấp nước uống được.

3. Tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm

Tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm
Tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm

Đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm có tầm quan trọng quan trọng đáng kể trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Dưới đây là một số lợi ích và tầm quan trọng của việc tuân thủ tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm:

 • An toàn thực phẩm: 

Tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Nước là một nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm, và chất lượng nước có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và vệ sinh của sản phẩm cuối cùng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm giúp đảm bảo rằng nước được sử dụng đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn.

 • Chất lượng thực phẩm: 

Nước cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và phẩm chất của các sản phẩm thực phẩm. Nước không đạt tiêu chuẩn có thể gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến hương vị, màu sắc và mùi của thực phẩm. Đảm bảo rằng nước sản xuất thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giúp đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu về chất lượng và độ an toàn.

 • Sức khỏe công cộng: 

Tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe công cộng. Nước ô nhiễm hoặc không an toàn có thể chứa các chất gây hại như vi khuẩn, vi rút, hoá chất hay kim loại nặng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và bệnh tật do vi khuẩn hay chất ô nhiễm từ nước.

 • Thể chế và thương mại: 

Tuân thủ tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thể chế và thương mại. Các quy định và tiêu chuẩn về nước sản xuất thực phẩm thường được áp dụng trong việc chứng nhận, kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo sự công bằng, cạnh tranh và tin cậy trong thương mại liên quan đến thực phẩm.

Tóm lại, đảm bảo tiêu chuẩn nước sản xuất thực phẩm là rất quan trọng để đảm bảo an toàn, chất lượng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe công cộng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế và thương mại thực phẩm.

4. Các nguồn nước nào sau khi lọc có thể đạt được tiêu chuẩn của nước trong sản xuất thực phẩm?

Các nguồn nước sau khi lọc có thể đạt được tiêu chuẩn của nước trong sản xuất thực phẩm bao gồm:

 • Nguồn nước máy: 

Nước máy được cung cấp từ hệ thống cấp nước công cộng sau quá trình xử lý và lọc tại các nhà máy nước. Nước máy thường được xử lý để loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, vi rút và các chất ô nhiễm khác để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.

 • Nước giếng khoan: 

Nước từ các giếng khoan sâu cũng có thể được sử dụng trong sản xuất thực phẩm sau khi được lọc và xử lý. Quá trình lọc nước giếng khoan thường bao gồm việc sử dụng hệ thống lọc như lọc cát, lọc than hoạt tính, và các quá trình khử trùng để loại bỏ tạp chất và vi sinh vật gây hại.

 • Nước từ nguồn tự nhiên: 

Một số ngành sản xuất thực phẩm có thể sử dụng nước từ các nguồn tự nhiên như sông, hồ, suối hoặc ao. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, nước từ nguồn tự nhiên này cần được xử lý và lọc để đảm bảo an toàn và chất lượng. Quá trình lọc và xử lý có thể bao gồm sử dụng các hệ thống lọc, khử trùng và các phương pháp tiếp cận khác.

Quan trọng nhất là, nguồn nước được sử dụng trong sản xuất thực phẩm cần tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về an toàn, chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Việc áp dụng các quy trình lọc, xử lý và kiểm tra nước sẽ đảm bảo rằng nước đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết trước khi được sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

4.1 Giới thiệu hệ thống lọc nước RO sản xuất thực phẩm

Hệ thống lọc nước RO (Reverse Osmosis) là một công nghệ quan trọng trong ngành sản xuất thực phẩm. Hệ thống RO giúp tạo ra nước sạch và an toàn để sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm thực phẩm cuối cùng.

Nguyên tắc hoạt động:

Hệ thống RO hoạt động dựa trên nguyên tắc ngược ốmosis, trong đó nước được ép qua một màng lọc siêu mịn để loại bỏ các hạt bẩn, vi khuẩn, vi rút, các hợp chất hóa học, và các tạp chất khác. Quá trình này là một phần quan trọng trong việc loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm và tiềm ẩn trong nguồn nước, giúp nước trở nên an toàn cho sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Ứng dụng trong ngành sản xuất thực phẩm:

 • Chế biến thực phẩm: Nước lọc RO được sử dụng để chế biến thực phẩm, như làm sạch rau quả, thịt, và hải sản.
 • Chế biến đồ uống: Nước lọc RO là thành phần quan trọng trong việc sản xuất nước đóng chai, nước ngọt, và các đồ uống khác.
 • Làm sạch các thành phần thực phẩm: Hệ thống RO cũng được sử dụng để làm sạch các thành phần thực phẩm như đường, muối, và các dung dịch khác.
 • Làm sạch thiết bị sản xuất: Nước lọc RO cũng được sử dụng để làm sạch các thiết bị sản xuất thực phẩm như bồn chứa và máy móc để đảm bảo sự vệ sinh an toàn.

Hệ thống lọc nước RO không chỉ giúp đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm là an toàn và chất lượng mà còn giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và tăng cường hiệu suất của doanh nghiệp trong ngành sản xuất thực phẩm.

>>>>>>>Xem thêm: Vai trò của nước trong sản xuất thực phẩm hiện nay [2023]

4.2 Các tiêu chuẩn khác trong sản xuất thực phẩm

Trong sản xuất thực phẩm, có nhiều tiêu chuẩn khác nhau được áp dụng để đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực này:

 • Tiêu chuẩn ISO 22000: 

Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó đặt ra các yêu cầu cho các tổ chức trong việc phát triển, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

 • Tiêu chuẩn HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn): 

Đây là một phương pháp quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối đe dọa và điểm kiểm soát quan trọng. HACCP tập trung vào việc xác định, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ trong quá trình sản xuất thực phẩm.

 • Tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice): 

GMP là một hệ thống quy tắc và quy trình tuân thủ trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nó bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, quản lý, vệ sinh và quy trình sản xuất.

 • Tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium): 

Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong ngành bán lẻ thực phẩm. Nó đặt ra các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng và quản lý rủi ro cho các nhà sản xuất thực phẩm.

 • Tiêu chuẩn SQF (Safe Quality Food): 

SQF là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và chất lượng. Nó tập trung vào việc đảm bảo rằng các nhà sản xuất thực phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

 • Tiêu chuẩn Kosher và Halal: 

Đây là các tiêu chuẩn tôn giáo đối với thực phẩm trong Hồi giáo (Halal) và Do Thái (Kosher). Các tiêu chuẩn này quy định các quy tắc và quy trình đặc biệt cho việc sản xuất và xử lý thực phẩm từ quan điểm tôn giáo.

5. Xử lý nước sản xuất thực phẩm

Để đảm bảo chất lượng nước sản xuất thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cần tiến hành xử lý nước trước khi sử dụng. Các phương pháp xử lý nước sản xuất thực phẩm thường được sử dụng bao gồm:

 • Lọc: Lọc là phương pháp đơn giản và hiệu quả để loại bỏ các tạp chất lơ lửng, cặn bẩn trong nước.
 • Than hoạt tính: Than hoạt tính có khả năng hấp phụ các chất hữu cơ, mùi, vị lạ trong nước.
 • Ozon hóa: Ozon hóa là phương pháp sử dụng khí ozon để khử trùng nước, loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước.
 • Clo hóa: Clo hóa là phương pháp sử dụng clo để khử trùng nước, loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước.

Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước sản xuất thực phẩm cần căn cứ vào chất lượng nước đầu vào và yêu cầu về chất lượng nước đầu ra.

>>>>>>Xem thêm: Điều kiện về nguồn nước ăn uống tại cơ sở kinh doanh

6. Mọi người cùng hỏi

1. TCVN nước sản xuất thực phẩm của Bộ Y tế là gì?

TCVN là viết tắt của Tiêu Chuẩn Việt Nam, và trong ngữ cảnh nước sản xuất thực phẩm của Bộ Y tế, đây là các tiêu chuẩn quy định về chất lượng, an toàn và các yếu tố khác liên quan đến sản xuất thực phẩm.

2. Tại sao cần tuân thủ TCVN trong sản xuất thực phẩm?

Tuân thủ TCVN trong sản xuất thực phẩm là cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đồng thời tăng cường uy tín của doanh nghiệp.

3. Làm thế nào để kiểm tra xem sản phẩm thực phẩm tuân thủ TCVN hay không?

Để kiểm tra sản phẩm thực phẩm có tuân thủ TCVN hay không, doanh nghiệp cần kiểm tra nhãn gói, chứng nhận, và các tài liệu liên quan. Các cơ quan quản lý cũng có thể thực hiện kiểm tra chất lượng.

4. Có những yếu tố nào được TCVN quy định đối với sản xuất thực phẩm?

TCVN quy định nhiều yếu tố bao gồm thành phần chất lượng, quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm, đóng gói, bảo quản, và các yếu tố khác liên quan đến việc sản xuất thực phẩm.

5. Làm thế nào để đăng ký và sử dụng TCVN trong quá trình sản xuất thực phẩm?

Để sử dụng TCVN, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan quản lý ngành và tuân thủ quy trình đăng ký theo quy định của Bộ Y tế. Đăng ký này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra.

Các tiêu chuẩn này và nhiều tiêu chuẩn khác nữa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định trong sản xuất thực phẩm. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn này giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng và đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng các yêu cầu cao nhất về chất lượng và an toàn. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790